A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Хустська загальноосвітня школа І-ІII ступенів №2
Хустської міської ради Закарпатської області

Школа молодого вчителя

"ЧЕРЕЗ ТРИ-П'ЯТЬ РОКІВ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВУЗУ

ВЧИТЕЛЬ ПОВИНЕН ЗНАТИ В ТРИ, У П'ЯТЬ, У ДЕСЯТЬ

РАЗІВ БІЛЬШЕ, НІЖ ЗНАВ ВІН У ПЕРШИЙ РІК СВОЄЇ РОБОТИ ".

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ


Мета Школи молодого вчителя:

1. Надання молодим педагогам науково-методичної допомоги у розв’язанні першочергових проблем, підтримка їх творчої діяльності, позитивна мотивація на творчу діяльність.
2. Створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації молодих спеціалістів, підвищення їхньої психологічної компетентності.
3. Проведення заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення передового педагогічного досвіду.
4. Апробація та впровадження сучасних освітніх технологій та систем.

Основні завдання Школи молодого вчителя:
– допомогти вчителю у розв’язанні конкретних проблем щодо методики викладання,
– ознайомити із сучасними методиками й технологіями навчання, передовим педагогічним досвідом учителів, особливостями роботи зі документацією,
– забезпечити індивідуально-психологічний супровід молодого спеціаліста на початку його професійної діяльності, адаптаційну допомога,
– допомогти вчителеві у професійному становленні, виробленні власного стилю роботи, розвитку фахового потенціалу,
– розвивати уміння і навички учителя планувати уроки, оптимально обирати прийоми та методи роботи з учнями,
– сприяти розвитку особистісних якостей молодого педагога, лідерських здібностей,
– виховувати в молодих спеціалістів почуття відповідальності за обраний шлях.

Основні форми навчально-методичної роботи в ШМВ:
– індивідуальні консультації;
– практичні заняття, на яких здійснюється моделювання та обговорення запропонованих моделей уроків, виготовлення зразків дидактичних матеріалів;
– семінари-практикуми;
– теоретичні семінари;
– презентації досвіду вчителів-майстрів;
– ділові ігри,
– спільна діяльність в хмарному середовищі;
– взаємовідвідування уроків;
– огляди джерел методичної інформації.

Пам'ятка молодому вчителеві

 • Вивчай можливості кожного майбутнього вихованця.
 • Пам'ятай: без знання стану здоров'я дітей неможливе правильне навчання і виховання.
 • Виховання має сприяти зціленню дитини від хвороб, набутих у попередні роки.
 • Вступаючи у контакт з дітьми, не варто будувати зверхні взаємини з ними.
 • Пам 'ятай: навіть малюк у взаєминах з дорослими певною мірою прагне відстоювати свою незалежність. Від спільних колективних дій учителя та учня залежить успіх справи.
 • Намагайся частіше хвалити, заохочувати вихованців.
 • Вивчай індивідуальні можливості й потреби кожного з них, наполегливо оволодівай методикою педагогічної співпраці.
 • Карай учня лише тоді, коли без цього не можна обійтися.
 • Частіше всміхайся.
 • Пам'ятай', твоя усмішка дітям свідчить про те, що зустріч з ними тобі приємна, усмішка створює в людей загальний позитивний настрій.
 • Плануючи свої перші уроки, подумай: як учні повинні поводитися на уроці, які звички культурної поведінки для цього слід спеціально виховувати і які з уже наявних треба закріпити.
 • Пам 'ятай'. якщо педагог не виховує в учнів певної системи корисних звичок, то на їхньому місці найчастіше виникають звички шкідливі. З перших уроків виробляй у вихованців певний стереотип поведінки, формуй позитивні навички; які види робіт будуть використані й виконані учнями на уроці, що необхідно зробити для того, щоб завдання вони виконували технічно грамотно, яка спеціальна підготовка для цього потрібна.
 • Пам 'ятай: більшість різних порушень на уроці відбувається через недостатню завантаженість учнів корисною, цікавою роботою.
 • Особливо важливими є два елементи: чого вони навчаються, виконуючи ті чи інші завдання, та до чого привчаться в процесі цієї діяльності.
 • Важливе завдання вчителя — передбачити ситуації, які виникатимуть на уроці. Пам'ятай: помилці легше запобігти, ніж виправити її.
 • Вчися вислуховувати учнів до кінця навіть тоді, коли, на твою думку, вони помиляються чи в тебе обмаль часу.
 • Пам 'ятай: кожен вихованець має знати, що ти його вислухаєш.
 • Пам'ятай: основне призначення оцінки — правильно визначити результати навчання учнів, їхні навчальні досягнення, динаміку зміни успішності.
 • Без вимог педагога неможлива організація навчальної та суспільно корисної діяльності учнів. Здебільшого протягом 45" хвилин уроку вчитель ставить перед своїми вихованцями близько 100 вимог.
 • Пам'ятай слова А.Макаренка: «Без щирої, відкритої, переконливої, гарячої й рішучої вимоги не можна починати виховання колективу».
 • Вимоги мають бути послідовними. Слід добиватися обов'язкового їх виконання від усього класу, не забуваючи про повагу до особистості учнів.
 • Наполегливо оволодівай навичками самоаналізу уроку.
 • Пам'ятай слова В.Сухомлинського: «Один із секретів педагогічної творчості й полягає в тому, щоб збудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в хорошому й поганому на своїх уроках, у своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг половини успіху».
 • Однією з важливих умов досягнення педагогічної творчості є вміння глибоко аналізувати весь комплекс як своєї навчально-педагогічної діяльності, так і діяльності своїх колег, оцінювати різноманітні аспекти шкільного життя, здійснювати творчий пошук шляхів подолання труднощів у спілкуванні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ ДО УРОКУ

 1. Вчитайся у розділ програми, який потрібно вивчити на даному уроці, а в деяких випадках — і в пояснювальну записку до програми.
 2. Вивчи матеріал цього розділу, питання, теми.
 3. Сформуй задум уроку, дай відповідь на запитання, чого б ти хотів осягнути в результаті його проведення, сформулюй мету уроку (навчальну, виховну, розвивальну).
 4. Уяви колектив даного класу, уявно намалюй конкретних учнів.Уяви психологію цих учнів, використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.
 5. Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для даного матеріалу і для даних учнів.
 6. Зістав обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на даному уроці.
 7. Продумай структуру уроку і зафіксуй усе знайдене в план-конспекті.
 8. Підготуй наочні й навчальні посібники, не забудь підготувати і перевірити справність ТЗН, комп'ютерної техніки.
 9. Повтори подумки або вголос вузлові елементи плану, продумай непередбачені обставини, знайди і зафіксуй запасні варіанти.
 10. Спитай себе: «Ти готовий до уроку?»

ПОРАДИ МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ

 • Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто в класі.

 • Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.Не витрачайте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. Вводьте систему взаємоперевірки.

 • Поясніть учням мету, завдання уроку.

 • Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити проблеми, пропонуйте учням вирішувати їх самостійно.

 • Не спішіть виправляти помилку учня, краще, якщо її виправлять однокласники.

 • Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці – пропонуйте учням більше писати, розв'язувати прикладів.

 • На уроці кожен учень має бути на виду, до кожного шукайте індивідуальний підхід. Під час використання технічних засобів навчання, комп'ютерної техніки, наочності не марнуйте час, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно.

 • Під час організації самостійної роботи, усних відповідей не квапте учнів.

 • Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів розвивального навчання.

 • Звертайте увагу на виховні аспекти уроку: працездатність, бережливість, зібраність.

 • Домашнє завдання потрібно давати з поясненням, до дзвоника. Не затримуйте учнів після дзвоника. В перших-сьомих класах обов'язково проводьте фізкультхвилинку в середині уроку.

 • Пам'ятайте: кожний урок не повинен бути схожим на попередній.

Дата: від до Скинути

«Безпечне та здорове робоче середовище- основний принцип та право на роботі»

     28 квітня, у Всесвітній день охорони праці, молоді спеціалісти Хустськоі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 зібралися, щоб обговорити важливі питання забезпечення належних та безпечних умов праці, комфортної міжособистісної взаємодії , дотримання прав і норм фізичної , психологічної , інформаційної та соціальної безпеки, проблеми адаптації в освітньому середовищі. 

22:51 28.04.2023

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора